Cocktail

Mellow Yellow
 

Mellow Yellow

Luxardo Limoncello

David Boyd

21 May 2014
Via Website

Method

  • Luxardo Limoncello
  • Yellow pepper
  • Lemon juice
Back to Gallery